حذف همه
دستگاه های سشوار صنعتی و اکسترودر پلی اتیلن
نازل سشوار صنعتی 9 میلیمتر
نازل سشوار صنعتی 9 میلیمتر
15,000,000ریال
غلتک سشوار صنعتی
غلتک سشوار صنعتی
ناموجود
نازل سشوار صنعتی N20
نازل سشوار صنعتی N20
ناموجود
نازل سشوار صنعتی N40
نازل سشوار صنعتی N40
ناموجود
نازل سشوار صنعتی NB20
نازل سشوار صنعتی NB20
ناموجود
نازل سشوار صنعتی STD06
نازل سشوار صنعتی STD06
ناموجود
نازل سشوار صنعتی NA40
نازل سشوار صنعتی NA40
ناموجود
نازل سشوار صنعتی WN40A
نازل سشوار صنعتی WN40A
ناموجود
نازل سشوار صنعتی N70
نازل سشوار صنعتی N70
ناموجود
اکسترودر دستی مفتولی
اکسترودر دستی مفتولی
ناموجود
اکسترودر دستی گرانولی
اکسترودر دستی گرانولی
ناموجود