حذف همه
دستگاه پرس لوله 5 لایه
پرس لوله پنج لایه
پرس لوله پنج لایه
320,000,000ریال
فک پرس لوله 5 لایه سایز 32
فک پرس لوله 5 لایه سایز 32
51,000,000ریال
فک پرس لوله 5 لایه سایز 25
فک پرس لوله 5 لایه سایز 25
46,000,000ریال
فک پرس لوله 5 لایه سایز 20
فک پرس لوله 5 لایه سایز 20
37,000,000ریال
فک و لقمه پرس شارژی 5 لایه
فک و لقمه پرس شارژی 5 لایه
25,000,000ریال
فک پرس یدکی لوله 5 لایه
فک پرس یدکی لوله 5 لایه
17,000,000ریال
قالب لوله 5 لایه 40 میلیمتر
قالب لوله 5 لایه 40 میلیمتر
15,000,000ریال
جعبه پرس لوله 5 لایه
جعبه پرس لوله 5 لایه
11,000,000ریال
قالب پیچی سایز 16 پرس لوله
قالب پیچی سایز 16 پرس لوله
8,500,000ریال
دسته پرس لوله 5 لایه
دسته پرس لوله 5 لایه
7,500,000ریال
واسطه 2 سر شیار پرس لوله
واسطه 2 سر شیار پرس لوله
5,500,000ریال
پرس لوله 5 لایه واسطه فک
پرس لوله 5 لایه واسطه فک
3,300,000ریال
برقو لوله پنج لایه سایز 25
برقو لوله پنج لایه سایز 25
2,650,000ریال
برقو لوله 5 لایه سایز 20
برقو لوله 5 لایه سایز 20
2,350,000ریال
برقو لوله 5 لایه سایز 16
برقو لوله 5 لایه سایز 16
2,150,000ریال
دسته کمکی پرس لوله 5 لایه
دسته کمکی پرس لوله 5 لایه
2,100,000ریال