منوی دسترسی

لقمه های اتو لوله و انواع آن

در این مقاله در خصوص مشخصات کالیبر ها و لقمه های اتو جوش لوله سبز بحث و تبادل نظر خواهد شد و از خصوصیات آن ها و روش های استفاده آن بحث و تبادل نظر خواهد شد

نظرات

 
 
Captcha