فنر 16 قفلی لوله بازکن 5 متری

استفاده از فنرهای لوله بازکنی :

 

از فنرهای لوله بازکنی برای بیش تر لوله های فاضلاب مسدود شده استفاده می شود . این فنرها به خاطر انعطاف پذیری و امکان عبور از پیچ و خم های لوله های فاضلاب بهترین وسیله جهت بازکردن لوله های شبکه فاضلاب می باشند .

 

فنرها رادرمتراژها وقطرهای متفاوت تولید و به بازارعرضه می کنند در ضمن نوع مواد اولیه فنر و روش سخت کاری آن از موارد بسیار مهم و تکنیکی در جنس و ساختار فنر ها می باشند .

 

هدایت فنر به درون لوله های فاضلاب به دو صورت دستی و برقی انجام می گیرد .

 

کارخانه های سازنده  فنرهای لوله بازکنی برای ازبین بردن موانع گوناگون دردرون لوله های فاضلاب ، چنگک های مختلف یا به اصلاح سر فنر های مختلفی را طراحی و ساخته اند که با توجه به نوع گرفتگی درون لوله ها و جنس لوله ها کاربدهای متفاوتی دارند .

 

روش کار فنر های دستی :

 

ازفنرهای دستی که دارای دستگیره ای به شکل Z می باشند برای بازکردن لوله های فاضلاب دارای مسیرهای کوتاه و گرفتگی های جزئی استفاده می شود این فنر ها را هیچ گاه نباید به دریل متصل نمود و انجام این کار ممکن است باعث صدمات جدی به تکنسین و کاربر مربوطه شود

نحوه استفاده ازفنرهای دستی بدین شکل است که پس ازبازکردن و متصل کردن چنگک مخصوص به سر فنر ، آن را به داخل لوله هدایت کرده وآن را برای عبورازپیچ ها هل می دهند و پس از برخورد با مانع یا گیر کردن فنر درپیچ ها ، آن را شروع به گرداندن به وسیله دست می نمایند با گرداندن دستگیره ، فنرشروع به پیش روی و پیچیدن مانع به دورخود شده و در ادامه مسدودی لوله رفع می شود  .

معمولا درموقع استفاده از فنرهای دستی ، عمل بازکردن لوله توسط دونفر انجام می شود

 

روش کار فنر های صنعتی و برقی:

 

 برای بازکردن لوله های فاضلاب درمسیر های طولانی که دچارگرفتگی کلی شده اند ازفنرهای بلند صنعتی استفاده می شود وبرای به گردش درآوردن وانتقال فنر به داخل لوله فاضلاب ازالکتروموتورها ی مخصوصی استفاده می شود . این وسیله مجهز به یک موتورگرداننده تک فازاست که با دورآهسته گردش می کند ، این الکتروموتور دارای یک کلید چپ گرد و راست گرد نمودن الکتروموتور جهت پیش روی (داخل شدن ) و پس روی ( خارج شدن ) می باشد.

برای جمع کردن فنر، بعضی ازالکتروموتورها دارای یک قرقره ی مخصوص هستند که فنربه دورآن پیچیده شده است . فنر درزمان کارهمراه با چرخش و پیش روی ازقرقره باز می شود و درزمان پس روی ازلوله خارج شده و به دورقرقره جمع می گردد.

 

لازم به ذکراست که درموقع استفاده ازفنرهای دستی وبرقی ، برای جلوگیری ازآسیب دیدن دست ها ، حتما باید ازدستکش چرمی مخصوص استفاده نمود.

 

نحوه کاربا فنرهای برقی به این صورت است که پس از اتصال دوشاخه ی کابل برق دستگاه به پریز برق وبستن چنگک مناسب به سرفنر ( در صورت لزوم و قابلیت فنر برای اتصال سر فنر )  ، فنررا تا جایی که به راحتی دردرون لوله پیش روی کند با دست هدایت کرده وسپس کلید دستگاه را درحالت پیش روی قرارمی دهند . بعد ازروشن شدن الکتروموتور برای جلوگیری ازخارج شدن فنرو پیچیدگی آن ، فنررا به وسیله ی دستکش به داخل لوله هدایت می کنند وبا دست دیگر اهرم حرکت دهنده ی فنر (روبه جلو) را فشارمی دهند . با این عمل فنرشروع به گردش و حرکت روبه جلومی نماید که پس ازمدت کوتاهی چنگک متصل به فنر ، شئ خارجی راخرد کرده ویا به دور خود می پیچاند .

 

با این عمل مسیر لوله ی مسدود شده باز می شود . ضمنا هم زمان با گردش فنریک شیلنگ متصل به شیرآب را درون مجرای فاضلاب قرار می دهند . پس ازباز کردن شیرآب ، فنرعمل لایروبی و تراشیدن جرم های جداره ی لوله راانجام می دهد وآب خارج شده ازشیلنگ عمل شست شوی جداره ی لوله ها وهدایت جرم هارا به درون چاه یا فاضلاب انجام می دهد .

 

در هنگام کار با فنر به نکات زیر دقت فرمائید :

 

1- گاهی مشاهده می شود که بعضی به جای استفاده ازالکتروموتورگردنده ی فنراز یک دریل معمولی برای گرداندن و هدایت فنربه داخل لوله استفاده می کنند. به خاطر دارابودن سرعت زیاد دریل های معمولی ، این عمل فوق العاده ، خطرناک بوده ودرمدت زمان کوتاهی ضمن خراب شدن فنر ( پیچیدگی ) ممکن است فنر به دوردست ها ی فرد استفاده کننده  پیچیده و به او آسیب  جدی بزند .

 

2- در صورتی که گرفتگی لوله ی فاضلاب مربوط به ناودان پشت بام باشد . و برای بازکردن آن ازفنربرقی استفاده گردد درصورت بازنشدن انسداد لوله ی ناودان و قیر اندود شدن سرفنر، باید مسیر ناودان را ابتدا با نفت شست وشو نموده وپس ازرفع گرفتگی به وسیله ی آب مجرای لوله ی ناودان راشست وشو داد.

 

 

 

امتیاز کاربران به فنر 16 قفلی لوله بازکن 5 متری

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.